4.Dự án VCI Vĩnh Phúc 1

Dự án VCI – Vĩnh Phúc

Hạng mục: Tầng hầm
Vật liệu: Neopress Crystal
Khối lượng: >4.433 m²