GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM TRONG SUỐT - NEOTEX

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM ĐƠN

Neodur FT Clear chống thấm mái trong suốt - Lý tưởng cho bề mặt lát gạch.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM KÉP

Neodur FT Clear chống thấm mái trong suốt - Lý tưởng cho bề mặt lát gạch.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM MÁI

Mai Lo Thien

Mái lộ thiên

Mai Phu Bao Ve

Mái phủ bảo vệ

Chong Nong Mai

Chống thấm & Chống nóng Mái

Mai Gach

Mái tôn / Gạch / Kính / Inox

Ban Cong

Ban công

Seno

Seno / Máng thoát nước

Mai Trong Cay

Mái trồng cây

Mai Trong Suot

Mái trong suốt

Mai Bitum

Mái bitum cũ

Mai Di Lai

Mái đi lại

Mai Do Oto

Mái đỗ ô tô

Mai Be Tong

Mái bê tông ẩm ướt

Chất lượng sản phẩm