GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM TƯỜNG NGOÀI - NEOTEX

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM ĐƠN

Silatex Super Dành cho Tường ngoài - Tiết kiệm & Kinh tế.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM KÉP

Silatex Super Dành cho Tường ngoài - Tiết kiệm & Kinh tế.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM CẢI TẠO SỬA CHỮA

Silatex Super Dành cho Tường ngoài - Tiết kiệm & Kinh tế.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM ĐƠN

Silatex Reflect Chống thấm & chống nóng, chống bám bụi cao cho tường ngoại thất.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM KÉP

Silatex Reflect Chống thấm & chống nóng, chống bám bụi cao cho tường ngoại thất.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM ĐƠN

Revinex Elastic dành cho tường đứng ngoại thất (Khu vực ven biển & KCN) - Chứa phụ gia Silane, Tăng khả năng bám dính.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM KÉP

Revinex Elastic dành cho tường đứng ngoại thất (Khu vực ven biển & KCN) - Chứa phụ gia Silane, Tăng khả năng bám dính.

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM ĐƠN

Giải pháp chống thấm tường đứng trong suốt (Hiệu ứng lá sen).

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM KÉP

Giải pháp chống thấm tường đứng trong suốt (Hiệu ứng lá sen).

GIẢI PHÁP CHỐNG THẤM TƯỜNG

Tuong trong

Chống thấm tường trong

Tuong ngoai

Chống thấm tường ngoài

Chan tuong

Chống ẩm chân tường