Hiển thị tất cả 19 kết quả

BỘ LỌC

Neopox® Primer 815

Giá:Liên hệ

Neopox Special Primer 1225

Giá:Liên hệ

Novobond® Latex

Giá:Liên hệ

Phụ gia chống thấm BS 8430 Latex 4L

Giá:256.000

Neosil® Bond – Chất xúc biến cho hệ thống sơn phủ trên bề mặt vô cơ

Giá:382.000/ Lon Thiếc

Neotex® Metal Primer

Giá:464.000

Vải gia cường Polyester Neotextile® – Loại 10cm x 100m

Giá:728.000/ Cuộn

Vật liệu lót Panda Primer – Standart

Giá:765.000

Vật liệu lót gốc nước Nirol – W

Giá:819.000/ Thùng

Neotex® Ιnox Primer

Giá:1.036.500

Vải gia cường Polyester Neotextile® – Loại 20cm x 100m

Giá:1.090.000/ Cuộn

Chất quét lót bê tông Silatex® Primer

Giá:1.140.000/ Can / 5lít

Chất quét lót bê tông Revinex®

Giá:1.140.000/ Can / 5kg

Vật liệu lót Lemax Primer SB

Giá:1.820.000/ Thùng

Sơn lót epoxy Acqua Primer NP

Giá:2.765.000(7 KG / Bộ)

Lưới thủy tinh kháng kiềm – Gavazzi® 0059 – A

Giá:3.200.000/ Cuộn

Gavazzi® 1244-A – Lưới thủy tinh Neotexg

Giá:3.200.000

Chất quét lót bê tông Akfix Pur Primer 90

Giá:3.615.000

Vải gia cường Polyester Neotextile®

Giá:3.942.000/ Cuộn