Kinh nghiệm mở siêu thị chống thấm hiệu quả, quy trình mở siêu thị chuyên nghiệp, chính sách mở siêu thị hấp dẫn